Panorama af Hjultorv med rytterstatuen af Peder Bodilsen- NæstvedClick here to visit main homepage STEEN KNARBERG PHOTOGRAPHY & FILM

Hjultorv, det ene af Næstved Bymidtes middelalderlige torve tilbage fra 1400 tallet. Hjultorvet har navn efter bøndernes vogne hvorpå varer blev kørt til torvs onsdage og lørdage.

På torvet står den berømte lille rytterstatue i bronze af Peder Bodilsen, som blev opsat i anledning af Næstveds 800 års jubilæum. Peder Bodilsen skænkede i 1135 store jordegodser og Sct. Peders Kirke til Skovklostret - det vi i dag kender som Herlufsholm. Peder Bodilsen er derfor kendt som grundlæggeren af Skovklostret. På torvet ses desuden mindebrønden fra 1935 og Bindesbølls Råd- og Tinghus opført i 1856.

Navigation: Use mouse to navigate in image. Use mouse wheel or press <Shift> to zoom in and <Ctrl> to zoom out.