persondatapolitik

 

 

Regler om behandling af dine personoplysninger
Den 25. maj 2018 træder EU’s Persondataforordning i kraft, hvilket overordnet betyder skærpede regler for virksomheder m.fl. om indhentning, behandling og opbevaring af personfølsomme data. I henhold til disse regler, vil jeg informere dig/jer om formålet og typen af persondata, hvornår jeg sletter disse, samt dine/jeres rettigheder. Fotograf Steen Knarberg er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som er modtaget om dig eller din virksomhed.

Persondtatapolitik for Steen Knarberg Photography

www.steenknarberg.com

Dybsøvej 72

4700 Næstved

CVR: 19372448

contact(snabela)steenknarberg.com

 

 

Formålet med indsamling og brug af data

For at kunne levere billeder og kontakte dig i forbindelse med et fotoshoot beder jeg dig om nogle almindelige persondata som:
– Personnavn, ffornavn og efternavn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mailadresse

IDe oplysninger jeg gemmer er af katagorien almindelige oplysninger, ift GDPR, dvs at der ikke gemmes oplsyninger i kategorien følsomme oplysninger. Medvirker du på billeder hvor du har skrevet under på en modelrelease, er det de samme oplysninger som ovenfor, samt din underskrift.

Hvordan jeg indsamler og opbevarer dine personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger gemmer jeg følgende steder; på min telefon, i min e-mailindbakke og i mit bogholderisystem Uniconta. Min telefon er altid beskyttet med login/fingeraftryk og mine to Windows PC'er er ligeledes beskyttet med login og password på 15 karrakterer. Password fornys hvert halve år.

Modelreleases på papir scannes og destrueres derefter. Herefter opbevares de digitalt på mit Google drev, som er beskyttet med samme høje sikkerhed som mine PC'er, altså med login og password på 15 karrakterer.

 

Databehandleraftale

Når du oprettes som kunde og/eller afgiver ordre hos Steen Knarberg fotografi medøfer det implicit at jeg indtræder i rollen som databehandler og dataansvarlig ift dig som kunde. Dette betragtes som indgåelse af databehandleraftale. Er dette ikke nok for dig, så laver jeg meget gerne en særskilt skriftlig aftale.

 

Der er her foruden indgået databehandleraftale mellem Steen Knarberg Fotografi og vores underleverandører/underdatabehandlere. P.t. er de eneste underdatabehandlere Uniconta, rmin revisor/bogholder og Dansk Journalistforbund.

 

Overførsel af oplysninger til lande udenfor EU/EØS
Anonymiserede billedefiler billedbehandles af og til, men sjældent ,hos en underdatabehandler uden for EU/EØS.


Hjemmeside og Cookies

Jeg indsamler ingen personlige data på min hjemmeside, hverken via cookies eller via webformularer. Dog er min hjemmeside forsynet med Google tracking kode, så jeg kan se hvor mange der besøger min hjemmeside og hvilke sider der besøges.


Sociale medier
Jeg er på Facebook, Twitter, Instagram, EyeEm og Golgle plus og alle min sociale konti er offentlige. Kommenterer du på mine opslag og mine billeder her, er det på eget ansvar og du vil være eksponeret offentligt. Jeg har ingen politik for sletning af opslag og kommentarer. Beder du mig slette noget du ikke selv kan slette ringer eller skriver du til mig og jeg vil slette indlægget omgående, hvis jeg er


Ret til adgang, berigtigelse og sletning

Hvis du har spørgsmål om, hvordan dine personlige data håndteres, kan du sende mig en mail eller inge til mig, og jeg vil efterleve dine ønsker om enten rettelse, bekræftelse, adgang eller sletning, enten delvist eller fuld sletning. Af hensyn til at jeg opbevarer dine billeder, så længe du ønsker, sletter jeg som udgangspunkt ikke dine grundlæggende kontaktoplysninger. Men beder du mig om det gør jeg det selvfølgelig omgående.

Undtaget er følgende scenarier/situationer:

– hvis der lavet en bestilling af ydelser hos Steen Knarberg Photography
– hvis der er en uafklaret sag i mellem kunden og Steen Knarberg Photography
– Hvis der er et økonomisk mellemværende med Steen Knarberg Photography, uanset betalingsmåde
– Hvis der er foretaget et køb, beholder vi personoplysningerne i forbindelse med handlen af hensyn til regnskabsloven


Brug af dine personlige data

Jeg bruger dine kontakinformastioner til at komme i kontakt med dig, hvis jeg har brug for det i forbindelse med behandling af dine ordrer, opbevaring af dine billeder, tilladelse til brug af billederne i mit portfolie eller til besked i forbindelse med behandling af ophavsretsligt mellemværende. Jeg overdrager under ingen omstændigheder dine personlige data til andre end dem der er indgået databehandleraftale med, medmindre du udtrykkeligt beder mig om det.


Billederne jeg tager for dig, enten erhversmæssigt, privat eller i anden sammenhæng.
Intet sker med dine billeder (eller video), som du ikke har givet dit samtykke til. Når du beder mig fotografere dig, dine medarbejdere eller din familie er jeg automatisk i gang med at registrere personlige data, nemlig ansigter. Når vi indgår aftale om fotografering, enten privat eller i en virksomhed, eller i hvilken som helst anden sammenhæng, så går jeg automatisk ud fra at du som kune har har forholdt til persondataloven og at jeg derfor har samtykke til at behandle og opbevare billederne. Beder du mig fotografere i en virksomhed, antager jeg at du har sørget for alt det nødvendige i forhold til samtykker med de personer der skal medvirke og at de udover samtykke til selve fotograferingen, brugen af billederne til et specifikt formål, også har givet samtykke til at jeg må opbevare billederne og behandle dem. Så vær derfor venligst opmærksom på, at ansvaret for dette ligger hos dig.


Brug af billeder og video i mit portfolie

Mange gange er jeg (heldigvis) så stolt af de billeder jeg tager, at jeg gerne vil bruge dem enten i mit portfolie eller i en konkurrence. Dette vil aldrig ske uden dit samtykke. Før GDPR ( d. 25. maj 2018) var det en del af mine forretningsbetingelser, at jeg kunne bruge de billeder jeg tager i mit portfolie samt på de sociale platforme hvor jeg viser mit arbejde frem. Det kan jeg ikke længere og jeg er derfor i gang med at indhente samtykker til fortsat brug.


Opbevaring af billeder
Alle billeder, uden undtagelse, opbevares på sikrede servere, som kun jeg har adgang til. Specielt er mine private kunder interesserede i lang opbevaingstid, da de så altid kan genbestille billederne, som er af stor personlig værdi. Som udgangspunkt slettes billeder ikke og jeg opbevarer dem som en service for mine kunder så billeder altid kan genbestille. Billederne gemmes også af juridsike årsager , da jeg som fotograf og kunstner har ophavsretten til billederne og derfor skal have muligheden for at dokumentere ophavsret til billederne i tilfælde af tvist ift ophavsretsloven. Har du som kunde ønske til en kortere opbevaringstid, er det blot at kontakte mig. I dette tilfælde bliver billederne lagt i en tidsbegrænset kategori på min billedserver.


Ret til adgang, berigtigelse og sletning af billeder

Billederne jeg har taget af dig har du altid ret til at se, bekræfte eksistensen af eller at få slettet. (Det eneste du skal gøre er at kontakte mig eller at ringe. Dog vil jeg som minimum altid gemme en lavoplsøt kopi af juridiske årsager, som beskrevet ovenfor.


GDPR ift billeder

GDPR er så nyt, og specielt i forhold til brug af billeder, at selv eksperterne og Dansk Journalistforbund, som jeg er medlem af, er i tvivl om mange ting. Fex om de gamle regler i persondataloven stadig vil gælde vedr. billeder. Jeg har siden GDPR blev meldt ud brugt megen tid på at prøve at sætte mig ind i tingene, men det er kompliceret stof og jeg arbejder hårdt på at blive klogere, hver dag. For det skal vi!

 

Ophavsret m.v.
Lov om ophavsret regulerer forholdet mellem fotograf og kunde, og fastlægger parternes rettigheder. Fotografen må efter loven kun benytte bestilte portrætbilleder til offentlig gengivelse eller anden ophavsretlig beskyttet brug, hvis der er indgået aftale herom med kunden.

Digitale filer forbliver Steen Knaberg Photography's ejendom og udleveres kun til kunden ved forudgående aftale, og efter fuld betaling af udført arbejde. RAW filer udlveres aldrig.

I henhold til ophavsretsloven må kunden ikke selv lade fremstille kopier eller forstørrelser af de bestilte fotos – heller ikke til privat brug. Kopiering, forstørrelse og så videre kan derfor kun ske gennem fotografen.

Steen Knarberg Photography garanter for, at billeder er underksatet fuld beskyttelse i henhold til dansk og EU lovgivning, og garanterer også, at originalmaterialet opbevares sikkert under betryggende forhold i minimum 10 år.

 

 

Næstved. d. 9. Juni 2018.