Avnø Naturcenter.
Naturcenteret på Avnø, dronefoto. Avnø Naturcenter.