Den Sydlige del af Kostræde Banker set fra Øst
Kostræde Banker, dronefoto. Den Sydlige del af Kostræde Banker set fra Øst