Vinter ved Gavnø Slot.

Gavnø Slot er en del af SydkystDanmark.
Gavnø Slot - Vinter Vinter ved Gavnø Slot. Gavnø Slot er en del af SydkystDanmark.