I baggrunden Den østlige del af Dybsø Fjord og Stejlebanke.
Kostræde og Køng Banker - NSTV38. I baggrunden Den østlige del af Dybsø Fjord og Stejlebanke.