Vest for Vejlø ses Fladstrand (Fladset), Carls Gab og Appenæs Hoved.
Vejlø set fra Nord. Vest for Vejlø ses Fladstrand (Fladset), Carls Gab og Appenæs Hoved.