loader

Persondatapolitik / General Data Protection Regulation (GDPR)

 

Databeskyttelsesforordningen, også kaldet Persondataforordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) er en omfattende ny EU-lov om databeskyttelse, der vil give enkeltpersoner bedre databeskyttelse i EU.

Hos Steen Knarberg Photography er vores systemer og processer tilpasset efter Persondataforordningen (GDPR)
Herunder kan du læse mere om Steen Knarberg Photography ’s håndtering af personoplysninger m.v.

1. Oplysningernes oprindelse
Person/Virksomhed/Skole/Institution/Atelierkunder
Når en kunde bestiller Steen Knarberg Photography til at tage billeder, modtager Steen Knarberg Photography som udgangspunkt disse :
– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– emailadresse
– Evt. elevnummer fra skolens / institutionens administrationssystem

Alternativt kan man udfylde de nødvendige informationer i forbindelse med en fotografering her:
Samtykke til opbevaring af personlige oplysninger og billeder

2. Formål med behandling af oplysninger
Salg, herunder betaling og levering, samt evt. opfølgning/kundeservice – både for virksomhedskunder, skolen/institutionen samt forældrer og atelier kunder.

Steen Knarberg Photography formidler, sælger eller udveksler aldrig personlige oplysninger til tredjepart.

3. Hjemmel til behandling af personoplysninger
Kunden/skolen/institutionen/forældrebestyrelsen bestiller Steen Knarberg Photography til at udføre fotograferingen.

Tilladelsen til portrætfotografering og behandling af personoplysninger gives på det underskrevne fotokort / fotoaftalen.

Ved skole- og institutionsfotografering fotograferes alle elever/børn til skolens/institutionens administrationssystem/arkiv. Tilladelsen til denne fotografering gives til Steen Knarberg Photography af kunden/skolen/institutionen på samarbejdsaftalen mellem Steen Knarberg Photography og skolen/institutionen, eller/samt i databehandleraftalen (se punkt 15)

4. Oplysningernes følsomhed
Virksomheder/institution/organistaion:
Almindelige persondata – herunder: navn, forældres navn(e), adresse samt evt. e-mail og telefonnummer.

Atelier kunder:
Almindelige persondata – herunder: navn, adresse samt e-mail og telefonnummer.

Steen Knarberg Photography hverken bruger eller lagrer CPR-numre.

5. Oplysning om registrerede data og om behandlingen af disse
Det fremgår af de udleverede fotokort / fotoaftalen, at man kan læse om håndteringen af oplysningerne på Steen Knarberg Photography ’s hjemmeside: www.skaade-fotografi.dk / www.skolefotografen.dk. Oplysningen herom bliver også gentaget ved en gennemførelse af ordrer i Steen Knarberg Photography ’s webshop.

6. Nødvendigheden af personoplysninger til formålet
Kunden/skolen/institutionen/forældrebestyrelsen bestiller Steen Knarberg Photography til at udføre fotograferingen.

Skoler:
Steen Knarberg Photography bruger oplysningerne fra skolen for at kunne ajourføre skolens administrationssystemer/arkiver – dvs. portrætterne som Steen Knarberg Photography er bestilt til at levere til skolen. Derfor modtager Steen Knarberg Photography oplysningerne, før fotograferingen.

I forbindelse med Virksomheds/kundes/skole/forældres bestilling af billeder, herunder kundeservice, bruges personoplysningerne.

Atelier og erhvervskunder kunder:
Bruges i forbindelse med fakturering og kundeservice.

7. Sletning af personoplysninger og billeder.

Som udgangspunkt slettes billeder taget af Steen Knarberg Photography aldrig helt. Det originale billedmateriale med oplysninger navn, tid og sted for fotograferingen opbevares sikkert og under betryggende forhold på Steen Knarberg Photography’s interne server i minimum 10 år, men i praksis har Steen Knarberg Photography negativer og digitale billedfiler lagret fra fotograferinger gennem de sidste 30 år og der er ingen planer om at begynde at slette billeder systematisk, da vi anser det som en god service overfor kunderne at de altid kan bestille eller genbestille kopier af billederne.

Oplysninger om køb gemmes i 5 år jævnfør regnskabsloven.

8. Personoplysningernes korrekthed og ajourføring
Kunder kan tilrette/opdatere disse oplysninger telefonisk eller på mail.

9. Adgang til oplysningerne
Steen Knarberg Photography samt de underleverandørere der udfører revision og bogføring samt driver regnskabsprogrammet (Uniconta), for Steen Knarberg Photography har adgang til oplysningerne. Underleverandørens brug af oplysningerne begrænser sig til support af Steen Knarberg Photography vedrørende driften af regnskabsprogrammet samt revision.

Steen Knarberg Photography benytter ingen underleverandører til billedbehandling og print af personbilleder.

Førnævnte underleverandørerne behandler i lighed med Steen Knarberg Photography alle data i overensstemmelse med GDPR.

10. Lagring personoplysninger
Billeder og personoplysninger lagres internt på Steen Knarberg Photography’s interne server, samt på beskyttede servere hos de underleverandører der driver regnskabsprogrammet.

11. Registreredes rettigheder
Kunden (forældre/værge) har ret til indsigt. De har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret vedrørende sig selv og deres barn (børn). Kontakt Steen Knarberg Photography pr. e-mail, så sender vi dine personlige oplysninger via e-mail inden for rimelig tid.

Kunden (forældre/værge) har ret til at anmode om at få personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

Retten til at slette data:
Kunden (forældre/værge) har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som Steen Knarberg Photography benytter, undtagen i følgende situationer:

– hvis der lavet en bestilling ved Steen Knarberg Photography

– hvis der er en uafklaret sag mellem kunden og Steen Knarberg Photography

– Hvis der er et økonomisk mellemværende med Steen Knarberg Photography , uanset betalingsmåde

– Hvis der er foretaget et køb, beholder vi personoplysningerne i forbindelse med handlen af hensyn til regnskabsloven

Sletning af data:
Steen Knarberg Photography tager databeskyttelse alvorligt, og derfor håndterer vi altid alle forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder. Kunden kan altid kontakte Steen Knarberg Photography herom på contact@steenknarberg.com. Svarer vi ikke indenfor få dage kan det skyldes at din mail er havnet i vores spamfilter. Ring i stedet på +45 20 722 707.

Klager over håndtering af personoplysninger:
Hvis kunden mener, at Steen Knarberg Photography håndterer personlige oplysninger på en ukorrekt måde, bedes kunden straks kontakte kundeservice på contact@steenknarberg.com

Kunden har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

12. Videregivelse af oplysninger
Som beskrevet i punkt 9 og 10 benytter Steen Knarberg Photography sig af underleverandører til at drive regnskabsprogrammet. Disse underleverandører behandler i lighed med Steen Knarberg Photography alle data i overensstemmelse med GDPR.

Evt. Anonymiserede billedefiler billedbehandles hos en underdatabehandler.

Endvidere kan der i forbindelse med en bestilling, og udeblivende betaling for bestillingen, trods fremsendte rykkere, jf. Inkasso-
loven, være tilfælde hvor oplysninger vil blive videresendt til Steen Knarberg Photography ’s inkassobureau Dansk Journalistforbund.

13. Retsligt grundlag for videregivelse af oplysninger til inkasso
Inkassobureauet får oplysninger jf. Inkassoloven.

14. Videregivelse af oplysninger til andre
Personoplysninger og billeder videregives aldrig til andre end de i punkt 9, 10 og 12 nævnte underleverandører / underdata-
behandlere.

Underleveranddørene / underdatabehandlerene benytter udelukkende oplysningerne til de formål der er nødvendige for samarbejdet i mellem Steen Knarberg Photography og den enkelte underleverandør / underdatabehandler.

15. Databehandleraftale
Databehandleraftale er lavet mellem Steen Knarberg Photography og vores evt. underleverandører/underdatabehandlere.

Kunde:
Der udfærdiges en databehandleraftale mellem kunden og Steen Knarberg Photography.

16. Overføring af oplysninger til lande udenfor EU/EØS
Anonymiserede billedfiler billedbehandles lejlighedsvis hos en underdatabehandler uden for EU/EØS.

Se også formularen Afgivelse af samtykke om persondata